BRUISEND KINDERDAGVERBLIJF
voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar

Kombinocare

Click here to edit subtitle

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan

Hier vindt u informatie over het pedagogisch beleid dat ten grondslag ligt aan het werken binnen onze organisatie.
Wilt u weten hoe dit praktisch vertaald wordt in het dagprogramma op onze groep (Kabouterpark),
dan kunt u dit lezen in het pedagogisch werkplan van Kombinocare.

Het pedagogisch werkplan dat voor u ligt, is de concrete uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, zoals dat geschreven is voor KombinoCare. Dit beleidsplan geeft een papieren beeld van onze missie en onze visie op kinderen en hun ontwikkeling. Ook de, door de overheid verplicht gestelde, basisdoelen zijn genoemd.