Kombinocare

Click here to edit subtitle

EEN DUIDELIJK DAGPROGRAMMA MET REGELMAAT

Het kinderdagverblijf Kombinocare kent een duidelijke dagindeling. Om de kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven is herkenbaarheid en herhaling een belangrijk hulpmiddel. Deze herkenbaarheid bieden we door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen. Voor jonge baby’s geldt dat zij aanvankelijk hun eigen eet- en slaapritme volgen. Als een kind eraan toe is begint het langzaam de vaste dagindeling van het kinderdagverblijf mee te volgen. Deze ziet er globaal als volgt uit.


07.00 uur

De kinderopvang is open en de kinderen kunnen gebracht worden.


08.30 uur

Alle leidsters en stagiaires zijn op de groep aanwezig.


09.00 uur

Alle kinderen zijn gebracht door de ouders. De kinderen kunnen tot 09.00 uur gebracht worden in verband met het beginnen van de dag. De kinderen krijgen drinken en fruit. We zingen het liedje ‘smakelijk eten’.


09.30 uur

De kinderen die verschoond moeten worden krijgen een schone luier en de kinderen die naar het toilet gaan, gaan onder begeleiding naar het toilet.


10.00 uur

Afhankelijk van de mogelijkheden biedt de groepsleiding een activiteit aan. Het kan hierbij gaan om vrij spelen buiten of in de groepsruimte, een activiteit of een lekkere wandeling buiten.


11.30 uur

Er wordt samen opgeruimd. Nadat de speelruimte is opgeruimd gaan de kinderen aan tafel. Voordat de kinderen aan tafel gaan worden de handen gewassen. Weer wordt er ‘smakelijk eten’ gezongen. Na de maaltijd krijgen de kinderen wat te drinken.


12.15 uur

Na de maaltijd worden de handjes en de toetjes gewassen. Er volgt een verschoonronde en een toiletronde. Kinderen die gaan slapen die worden uitgekleed en naar bed gebracht.


13.00 uur

De kinderen die gaan slapen liggen in bed. De leidsters schrijven de overdrachtsschriftjes. De kinder-toiletjes worden gesopt zo ook de aankleedkussens. Kinderen die wakker zijn spelen rustig in de groepsruimte of gaan samen met de leidster naar buiten toe.


15.00 uur

Rond deze tijd komen de meeste kinderen uit bed, zij worden verschoond en aangekleed. Dan gaan de kinderen aan tafel. Na het zingen van 'smakelijk eten' krijgen ze wat te drinken en een cracker of een koekje. Hierna wordt er een activiteit aangeboden of is er ruimte voor vrij spel.


16.15/16.30 uur

De laatste verschoonronde van de dag vindt plaats. Hierna kunnen de kinderen nog vrij spelen of er wordt een rustige activiteit aangeboden.


17.00 uur

Vanaf dit moment worden de meeste kinderen opgehaald. Leidsters en de kinderen gaan ook langzaam het speelgoed opruimen. Er wordt voldoende tijd genomen voor de overdracht naar de ouders toe.


18.00 uur

Alle kinderen zijn opgehaald en het kinderdagverblijf sluit. Als er nog afmeldingen zijn voor de volgende dag moeten deze vóór 18.00 worden doorgegeven.