Kombinocare

Click here to edit subtitle

CERTIFICERINGEN

Landelijke registratie Kinderopvang: KombinoCare is toegelaten onder het LRK-nummer: 120 768 525
Trots zijn wij op de onderstaande certificeringen:
GGD
VVE 
UK & PUK
IKK (Wet en regelgevingen)
Calibris (Erkend leerbedrijf)
BIG Geregistreerde verpleegkundige
Kinder EHBO 
BHV